استاندارد 2847: آیین کار نگهداری انگور در سردخانه 

برای دسترسی به متن کامل استاندارد نگهداری انگور در سردخانه  اینجا  کلیک کنید.