از هم پاشیدگی داخلی (Internal Breakdown)


           مشخصات بیماری:

این عارضه ناشی از افزایش طول عمر میوه است؛ متلاشی شدن گوشت میوه در این عارضه مشابه بیماری "از هم پاشیدگی آردی" بوده ولی در "از هم پاشیدگی داخلی" گوشت لزوما خیلی آردی نشده و معمولا میوه شکافته و خرد نمی شود. این بیماری اغلب در نقاط زخمی و صدمه دیده توسعه می یابد. در میوه سالم در آغاز ابتلا به این عارضه بیشتر در قسمت های رسیده و در مجاور تخمدان بروز می کند. با فشار جزیی در قسمت به ظاهر طبیعی میوه مبتلا ، پوک بودن داخل سیب معلوم خواهد شد.عوامل موثر در بروز عارضه:

از هم پاشیدگی داخلی بیشتر مواقع در سیب هایی با اندازه بزرگ و بیش از حد رسیده و در میوه هایی که در فصل رویش دیر رسانده شده اند اتفاق می افتد.
این عارضه به علت اینکه با پیری زودرس همراه است اغلب قادر است بعد از تاخیر در برداشت و سرد کردن میوه برداشت شده آن را مبتلا کند.
اکثراً این بیماری در دمای بالای سردخانه در میوه ها آشکار می شود.کنترل بیماری:

سیب ها را باید نزدیک به رسیدن مطلوبشان برداشت نمود و بلافاصله به سالن سردخانه منتقل کرد.