از هم پاشیدگی آردی (Mealy Breakdown)


    


مشخصات بیماری:

این عارضه ناشی از افزایش طول عمر میوه است؛ مراحل اولیه از هم پاشیدگی آردی با آردی شدن گوشت میوه مشخص می شود به نحویکه استحکام طبیعی و بافت گوشتی آبدار سیب نرم، خشک و خرد شده و در مراحل بعدی بافت های مبتلا قهوه ای می شوند و قسمت های بیرونی گوشت میوه به احتمال قوی ترکیده و متلاشی می گردد.ارقام حساس به بیماری:

جاناتان، دلیشس و مکینتاش ارقامی از میوه سیب هستند که بیشترین حساسیت را نشان می دهند.عوامل موثر در بروز بیماری از هم پاشیدگی آردی:

1- عوامل باغداری:  سیب های بزرگ احتمالا نسبت به میوه های با اندازه معمولی بیشتر در معرض ابتلا قرار می گیرند. آب و هوا و وضعیت خاک بر وقوع "از هم پاشیدگی آردی" مهم بوده ولی هنوز به دقت تعیین نشده اند. سیب های بیش از حد رسیده در سردخانه به این عارضه حساسیت بیشتری دارند.
2- عوامل پیش از نگهداری در سردخانه: به علت اینکه عارضه از هم پاشیدگی آردی به سن میوه بستگی دارد تاخیر طولانی در برداشت یا تاخیر در رساندن و نگهداری در سردخانه وقوع این عارضه را افزایش می دهد.
3- عوامل نگهداری در سردخانه :
 این عارضه تقریباً در کلیه ارقام سیب ممکن است توسعه یابد چنانچه میوه به مدت خیلی طولانی در سردخانه نگهداری شود و یا در دمایی بیشتر از دمای توصیه شده باشد.کنترل بیماری:

از نگهداری بیش از اندازه میوه در سردخانه باید اجتناب نمود.
دمای مطلوب و یکنواخت در سالن های نگهداری باید برقرار باشد.
تنها به اندازه ای که رقم میوه قابلیت نگهداری دارد در سردخانه بماند.
سالن کنترل اتمسفر ظهور عارضه "از هم پاشیدگی آردی" را به تعویق می اندازد.