اسکالد سطحی یا معمولی (Superficial or Common Scald)


          


مشخصات بیماری:

اسکالد سطحی یا معمولی هرگز در باغ بروز نکرده ولی بعد از چند ماه نگهداری در سردخانه شروع به ظهور می کند. رنگ پوست نقاط سیب های مبتلا قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره شده و در صورت شدت عارضه سلول های بافت میوه نیز صدمه می بیند؛ اما در حالت معمولی فقط پوست میوه  و سلول های زیر پوست آسیب پذیر می باشند.به علت متلاشی شدن سلول ها و خشک شدن آنها قسمت های آلوده شده در روی پوست نشست کرده و ایجاد خلل و فرج در روی پوست می کند. در صورت شدت عارضه و در صورت نفوذ اسکالد سطحی به بافت میوه، سیب ها حتی به منظور پروسس تبدیل نیز غیر قابل استفاده می شوند.  این بیماری هرگز در میوه روی درخت ظاهر نشده و معمولاً پس از حمل محصول به سردخانه و نگهداری آن و بخصوص پس از خروج محصول از سردخانه و انتقال به مکان گرم، لکه ها پس از 12 ساعت آثار خود را ظاهر می کند. در سال هایی که اسکالد شدیداً  رواج دارد معمولا علائم آن از اواخر آبان قابل رویت است اما در سال های معمولی علائم اسکالد سطحی در ماه های دی و بهمن ظاهر می شود. شدت عارضه به عوامل گوناگونی بستگی داردکه مهمترین آنها حساسیت رقمی است.ارقام حساس به بیماری:

ارقام رد دلیشس، شمیرانی، زنوز، شفیع آبادی و گلاب کهنز از ارقام حساس به اسکالد سطحی می باشند.کنترل بیماری:
برای کنترل بیماری اسکالد سطحی از دو ماده دی فنیل آمین(Diphnylamine)  یا به اختصار (D.P.A)  و اتوکسی کوئین استفاده می شود. (D.P.A) اثر بهتری بر رقم رد دلیشس دارد، از این ماده بر روی همه ارقام سیب  به جز رقم گلدن دلیشس می توان استفاده کرد.
برای مبارزه با اسکالد سطحی رقم گلدن دلیشس از ماده اتوکسی کوئین بهره می برند. بهترین زمان استفاده از این مواد بلافاصله بعد از برداشت تا یک هفته پس از آن می باشد و برای استفاده از مواد مذکور، روش های غوطه وری، مه پاشی، کاغذهای مخصوص و آغشته به این مواد برای میوه بکار برده می شود.