• درباره شرکت صنایع غذایی مهرشهر||||18||||گالری صفحه درباره ما
 • درباره شرکت صنایع غذایی مهرشهر||||36||||گالری صفحه درباره ما
 • درباره شرکت صنایع غذایی مهرشهر||||37||||گالری صفحه درباره ما
 • درباره شرکت صنایع غذایی مهرشهر||||38||||گالری صفحه درباره ما
 • درباره شرکت صنایع غذایی مهرشهر||||39||||گالری صفحه درباره ما
 • درباره شرکت صنایع غذایی مهرشهر||||61||||گالری صفحه درباره ما
 • درباره شرکت صنایع غذایی مهرشهر||||63||||گالری صفحه درباره ما

تاریخچه :

شرکت صنایع غذایی مهرشهر یکی از بزرگترین و قدیمی ترین سردخانه های کشور می باشد که در سال 1345 با نام سردخانه مهرشهر تاسیس شده و پس از انقلاب اسلامي در قالب موسسات خودگردان زير نظر بنياد مستضعفان اداره شده است. در پي تصميم بنياد جهت اداره واحدها در قالب شخصيت مستقل حقوقي (شركت)، شرکت صنایع غذایی مهرشهر در تاریخ 1375/02/06 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 3462 مورخ 1375/02/06 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان کرج به ثبت رسیده است. پیرو انحلال شرکت انبارهای سرد کوثر (صددرصدمتعلق به بنیاد مستضعفان) در تاریخ 1383/07/09 داراییها و بدهیهای دو واحد سردخانه های کوثر و گرنکو به ارزش دفتری به شرکت صنایع غذائی مهرشهر منتقل شده است. شرکت صنایع غذایی مهرشهر در 3 واحد به مشتریان خدمات سردخانه ای بالای صفر ارائه می دهد که عبارتند از : این شرکت، با مجموع ظرفیت 24400 تن و 136 اتاق سرد، یکی از بزرگترین سردخانه های مستقر در استان های تهران و البرز بوده و در بین سردخانه های این دو استان مقام سوم را به خود اختصاص داده است.

سهامداران و اعضاء هیأت مدیره :

وضعیت سهامداران شرکت صنایع غذایی مهرشهر به شرح زیر است: اعضاء هیأت مدیره :

چشم انداز :

معتبر و سرآمد در ارائه خدمــات سردخانه ای در کشور

ماموريت :

ارائه خدمات ممتاز، رقابتی و بهنگام سردخانه ای بالای صفر ضمن رعایت استانداردهای کیفی، بهره گیری از کارکنان مجرب، بهره برداری حداکثری از ظرفیت و تامین منافع ذینفعان در سرلوحه اقدامات این رشته فعالیت قرار دارد.

اهداف كلان :

استراتژی ها :

 • درباره ما(تصویر1)||||21||||گالری چندتایی صفحه درباره ما
 • درباره ما(تصویر2)||||22||||گالری چندتایی صفحه درباره ما
 • درباره ما(تصویر3)||||23||||گالری چندتایی صفحه درباره ما
 • درباره ما(تصویر4)||||24||||گالری چندتایی صفحه درباره ما
 • درباره ما(تصویر5)||||25||||گالری چندتایی صفحه درباره ما
 • درباره ما(تصویر6)||||26||||گالری چندتایی صفحه درباره ما
 • درباره ما(تصویر7)||||27||||گالری چندتایی صفحه درباره ما
 • درباره ما(تصویر8)||||28||||گالری چندتایی صفحه درباره ما
 • درباره ما(تصویر9)||||40||||گالری چندتایی صفحه درباره ما