آسیب ناشی از یخ زدگی

دمایی که موجب عارضه یخ زدگی در سیب ها می شود بستگی به رقم، فصل و میزان محصول درخت دارد. بیشتر ارقام سیب در دمای 2/2- تا 2/8- درجه سانتیگراد یخ می زنند. آسیب ناشی از یخ زدگی متغیر است. ظاهر سیب های یخ زده بعد از رفع انجماد ممکن است کاملاً طبیعی به نظر برسد ولی بدلیل یخ زدگی، سیب های یخ زده سریعاً رسیده و باید هرچه سریعتر نسبت به تخلیه آنها از سالن ها اقدام و روانه بازار مصرف نمود. گوشت میوه ممکن است بر اثر رفع انجماد قهوه ای و آبکی شود.

اگر دمای مرکز سیب در دمای نقطه انجماد آن باشد، در بعضی موارد بهتر است اینگونه سیب ها را جابجا نکرده و بهترین کار این است تا دمای میوه از نقطه انجماد بالاتر نرفته و تا کاملاً رفع انجماد نشده اند به آنها دست نزد.

رفع انجماد آهسته زمانی موثر است که یخ زدگی سیب ها کم باشد به هر حال اگر میوه ها کاملا یخ زده باشند فرقی نمی کند چگونه رفع انجماد شوند زیرا آنها خراب و فاسد خواهند شد.