بیماری از هم پاشیدگی نمدار (Soggy Break Down)


     


مشخصات بیماری:


اولین علامت مشخصه این بیماری بو و طعم الکلی آن است. بطوریکه این بو و طعم علاوه بر بافت مبتلا که علائم قابل مشاهده آن بعداً آشکار می شود در بافت سالم نیز احساس می شود.
اولین علائم قابل مشاهده، قهوه ای شدن بافت گوشتی میوه است.
نقاط مبتلا در آغاز کوچک بوده ولی ممکن است بعداً بزرگتر شده تا اینکه قسمت قابل ملاحظه ای از ناحیه بیرونی را شامل شود.
درمراحل پیشرفته، بصورت دایره ای کامل نرم، قهوه ای با بافت اسفنجی در آمده به نحوی که از خارج با بافتی سفید رنگ نزدیک به پوست و از داخل به بافت های سفید مرکزی محدود می گردد.
زمانی که نخستین بار میوه ها از سردخانه به بیرون منتقل می شود بافت مبتلا نرم و نمدار است ولی در تماس مستمر در هوای نسبتاً خشک، خشک شده و در بعضی مواقع فرو رفته می گردد و باقی بافت ظاهراً بی عیب و آردی می شود.ارقام حساس:

گلدن دلیشس و جاناتان از ارقام مختلف سیب هستند که بیشترین حساسیت را از خود نشان می دهند. آب و هوا اثر تقریباً مشخص بر وقوع این عارضه دارد. حساسیت با رسیدن میوه ها در باغ افزایش می یابد. بعد از برداشت تاخیر در نگهداری تاثیرات مختلفی در ارقام مختلف دارد.کنترل بیماری:

نگهداری فوری سیب ها درسردخانه و رعایت دمای توصیه شده و مراقبت در ثابت و یکنواخت بودن دما، با توجه به اینکه بیماری از هم پاشیدگی نمدار عارضه ای ناشی از دمای پایین است تنها عامل بازدارنده شناخته شده این بیماری است.