سردخانه مهرشهر

سردخانه مهرشهر در استان البرز واقع شده است و خدمات سردخانه ای بالای صفر را در 2 واحد با ظرفیت 6000 تن و 16000 تن ارائه میدهد. این سردخانه دارای 94 اتاق با ظرفیت های متنوع به شرح زیر است:
همچنین دارای 2 اتاق 75 تنی با مجموع ظرفیت 150 تن است که خدمات سردخانه ای زیر صفر را ارائه می دهد.

سردخانه کوثر

این سردخانه در استان البرز بوده و خدمات سردخانه ای بالای صفر را در 18 اتاق با ظرفیت های 60، 140 و 280 تنی به شرح زیر ارائه می دهد:

سردخانه گرنکو

ارائه دهنده خدمات سردخانه ای بالای صفر در استان تهران می باشد. دارای 24 اتاق با ظرفیت های متنوع به شرح زیر است: