واترکور   (Water Core)


 
     

مشخصات بیماری:

شفافیت، آب نمایی و سختی دستجات آوندی زیر پوست و بافت های نزدیک تخمدان سیب است و  سبب کاهش عمر انباری سیب می شود.
در موارد پیشرفته ، قسمت بزرگی از گوشت میوه ممکن است شفاف شوند. این بیماری معمولا در ظاهر میوه قابل تشخیص نبوده مگر اینکه سیب قاچ شود. در حالت پیشرفته بیماری، پره های تخمدان سیب دلیشس ممکن است سیاه شده و در پوست سایر ارقام ممکن است لکه های شفاف آشکار شود.
در صورت وجود عارضه شدید در میوه، نگهداری در سردخانه وضع را بدتر خواهد کرد ولی تنها اگر قسمت کوچکی از بافت ها مبتلا شده باشند علامت ناشی از واترکور احتمالا در سردخانه از بین می روند.
آثار بیماری در سیب های شدیدا مبتلا زمانیکه در سردخانه ناپدید شوند غالبا با از هم گسیختگی گوشت مواجه خواهند شد.ارقام حساس به بیماری:

رد دلیشس و جاناتان از جمله ارقامی هستند که بیشترین حساسیت را به واترکور نشان می دهند.عوامل موثر در بروز واترکور:

عملیات باغداری که موجب افزایش نسبت برگ به میوه می گردد سبب ازدیاد حساسیت سیب ها به واترکور می شود؛ این عملیات شامل مصرف کود ازته فراوان، عدم توازن در هرس، تنک کردن بیش از حد درخت می باشد.
سیب هایی که در معرض نور مستقیم خورشید قرار دارند یا آنهاییکه بزرگ بوده و یا بیش از حد رسیده باشند بیشتر به این بیماری حساس هستند.
تاخیر در رساندن میوه به سردخانه حساسیت آن را به متلاشی شدن گوشت که اغلب در سیب های مبتلا به واترکور به وقوع می پیوندد افزایش می دهد.کنترل بیماری:

سیب ها را باید قبل از ابتلا و به محض رسیدن مطلوب برداشت نمود و قبل از رسیدن بیش از حد میوه در سردخانه به بازار مصرف عرضه کرد.